Nové, do té doby neslýchané harmonické postupy společně s monotóními rytmy vytvářejí další hudební dimenzi, jakýsi "čtvrtý rozměr", do něhož posluchači i hráči za častého přispění halucinogeních látek společně utíkají.  Stejně dravé jako hudba jsou i texty - provokativní, vzpurné, burcující.

VSTUPTE !

 © dimitrij (2007)