The Doors
Not To Touch The Earth

Not to touch the earth
Not to see the sun
Nothing left to do, but
Run, run, run

Lets run
Lets run

House upon the hill
Moon is lying still
Shadows of the trees
Witnessing the wild breeze
Cmon baby run with me
Lets run
Run with me
Run with me
Run with me
Lets run

The mansion is warm,
at the top of the hill

Rich are the rooms
and the comforts there

Red are the arms
of luxuriant chairs

And you wont know
a thing till you get inside

Dead presidents corpse
 in the drivers car
The engine runs on glue and tar
Come on along, not goin very far
To the east to meet the czar

Run with me
Run with me
Run with me
Lets run
Whoa!

Some outlaws lived
by the side of a lake

The ministers daughters
in love with the snake

Who lives in a well
by the side of the road
Wake up, girl, were almost home

We should see the gates by mornin
We should be inside the evenin

Sun, sun, sun
Moon, moon, moon

I will get you
Soon!, soon!, soon!

I am the lizard king
I can do anything

Země se nedotýkat

Země se nedotýkat
Nevidět slunce
Nic jiného nezbývá, jen
Utíkat, utíkat, utíkat
Poběžme
Poběžme

Stavení na kopci
Měsíc jenom lže
Stíny stromů
Svědčící divoký vánek
Pojď holka, utíkej se mnou.
Poběžme
Utíkej se mnou
Utíkej se mnou
Utíkej se mnou
Pobežme

Sídlo je vyhřívané
Na vrcholu kopce
Pokoje jsou bohaté
a pohodlné
Červené jsou opěrky
luxusních židlí
A nevíš co za věci se děje
dokud  se nedostaneš dovnitř

Mrtvá prezidentova ochranka
v řidičově voze
Motor běží na dehet a olej
Pojď, není to daleko
Na východ na setkání s carem

Utíkej se mnou
Utíkej se mnou
Utíkej se mnou
Pobežme


Někteří psanci žijí
na břehu jezera
Zamilovaná do hada
je ministrova dcera

Kdo žije v příkopu
na kraji u cesty
Probuď se, děvče, jsme skoro doma

Ráno už  uvidíme brány
V poledne budeme vevnitř

Slunce, slunce, slunce
Měsíc, měsíc, měsíc

Já tě získám
Brzy!, brzy!, brzy!

Jsem ještěří král
Můžu dělat cokoliv

The Doors Ani nevím proč jsem to udělal. Možná proto, že z těch tří sálalo obrovské nadšení něco dělat a někam to dotáhnout.
(Robbie Krieger)

The Doors Vždycky mě štvalo, když při koncertech okouněla policie a čekala, kdy nás bude moci sebrat za nějaký slovo nebo něco, co jsme provedli... ale počítali jsme s tím. Bylo to součástí show. Střetávaly se tu dvě síly - jedna, co podněcovala změny, a druhá, která chtěla, aby vše zůstalo při starém. V takových situacích je prostě nutné najít nějakou rovnováhu.
(Robbie Krieger)TOPlist